JPF 2013/105, Gerechtshof Amsterdam 14-02-2013, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW1427, 200.070.765 (met annotatie van prof. mr. B.E. Reinhartz)

Inhoudsindicatie

Schuld uit geldlening niet verknocht, Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schuld, Bestuur over vordering op naam, Overgangsrecht

Samenvatting

Partijen (in deze zaak geïntimeerden) zijn gehuwd. De ene echtgenoot heeft aan een derde geld geleend, maar dat is voor het overlijden van de debiteur nog niet terugbetaald. In deze procedure rijst onder meer de vraag wie bestuursbevoegd is ten aanzien van die vordering op de erfgenaam van de debiteur (in deze zaak appellante sub 1).

Ervan uitgaande dat partijen zijn gehuwd in…

Verder lezen
Terug naar overzicht