JPF 2013/121, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4748, 200.124.967 (met annotatie van prof. mr. P. Vlaardingerbroek)

Inhoudsindicatie

Machtiging uithuisplaatsing, Art. 34 lid 2 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, Voor het nemen van een indicatiebesluit hoefde Bureau Jeugdzorg in dit geval niet eerst met de Raad voor de Kinderbescherming overleg te plegen

Samenvatting

Bij beschikking van 29 maart 2013 – uitvoerbaar bij voorraad – heeft de kinderrechter in de Rechtbank Leeuwarden het verzoek tot verlenging van de termijn van de machtiging tot uithuisplaatsing van drie minderjarigen toegewezen tot 29 juni 2013 onder aanhouding van het overige tot de zitting van 19 juni 2013. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht