JPF 2013/138, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0153, 200.115.611

Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling dan wel uithuisplaatsing minderjarige, Stiefvader geen belanghebbende, wel als derde gehoord

Samenvatting

In deze zaak staat de vraag centraal of de stiefvader als belanghebbende kan worden aangemerkt bij een procedure inzake de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een minderjarige.

Bij beschikking van de kinderrechter is de minderjarige onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst bij grootmoeder van moederszijde. In hoger beroep verzoekt de moeder de uithuisplaatsing alsnog af te wijzen en de ondertoezichtstelling intact te laten. Het hof behandelt de zaak samen met het beroep van…

Verder lezen
Terug naar overzicht