JPF 2014/139, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-08-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6520, 200.133.133/01

Inhoudsindicatie

Niet-uitgevoerd verrekenbeding, Opgepotte winsten, Betaling in termijnen

Samenvatting

Partijen waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden inhoudende scheiding van goederen met een periodiek verrekenbeding dat nooit is uitgevoerd. In de huwelijkse voorwaarden is met betrekking tot de verrekening het volgende bepaald:

“(...) Artikel 9.

Onder ‘inkomsten uit arbeid’ worden mede begrepen:

a. de uitkeringen, welke geacht moeten worden in de plaats te zijn getreden van bedoelde inkomsten, zoals uitkering krachtens pensioenvoorzieningen of sociale voorzieningen;

b. winst uit onderneming…

Verder lezen
Terug naar overzicht