JPF 2014/16, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9109, 200.126.830/01

Inhoudsindicatie

Ontheffing, Ongeschiktheid, niet gelegen in de moeder, Continuïteit en duidelijkheid over het opvoedingsperspectief

Samenvatting

In deze zaak is de moeder in hoger beroep gekomen van een beschikking van de rechtbank waarbij zij uit het ouderlijk gezag over het kind is ontheven. De raad heeft het verzoek van de moeder in hoger beroep bestreden.

Het hof motiveert zijn beslissing als volgt. Op grond van art. 1:266 BW kan de rechter, mits het belang van de kinderen zich daar niet tegen verzet, …

Verder lezen
Terug naar overzicht