JPF 2014/35, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:115, 200.131.303/01 (met annotatie van mr. dr. J.H. de Graaf)

Inhoudsindicatie

Ontheffing, Duidelijkheid over opvoedingsperspectief, ook in het belang van de pleegouders

Samenvatting

De raad heeft verzocht de moeder te ontheffen van het gezag over haar drie minderjarige kinderen. De moeder verzoekt hier het hof in hoger beroep het verzoek van de raad alsnog af te wijzen.

De moeder is van mening dat een ontheffing niet in het belang van de kinderen is. Zij heeft steeds duurzame bereidheid getoond om zich neer te leggen bij de huidige verblijfplaats en het perspectief van de kinderen in het…

Verder lezen
Terug naar overzicht