JPF 2014/86, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 08-04-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2915, 200.140.995/01

Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling, Geschil over sondevoeding, Geen medische noodzaak

Samenvatting

In deze zaak is de moeder in hoger beroep gekomen van een beschikking van de kinderrechter tot een ondertoezichtstelling. Zij verzoekt het hof die beschikking te vernietigen en het verzoek van de Raad tot ondertoezichtstelling van de minderjarige alsnog af te wijzen. Anders dan de Raad is de moeder van mening dat de minderjarige (nog) niet zonder sondevoeding kan.

De Raad onderbouwt het verzoek als volgt. Zij acht de situatie van de minderjarige zeer zorgelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht