JPF 2015/3, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-10-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8071, 200.124.019/01 (met annotatie van prof. mr. B.E. Reinhartz)

Inhoudsindicatie

Vordering tot verrekening is concurrente vordering in later faillissement

Samenvatting

Ten gevolge van de echtscheiding moet alsnog verrekening plaatsvinden nu partijen tijdens hun huwelijk het periodieke verrekenbeding nooit hadden uitgevoerd. Staat een later faillissement aan die verrekening in de weg als in de huwelijkse voorwaarden was afgesproken dat geen verrekening plaatsvindt bij het faillissement van een der echtgenoten?

Het hof is van oordeel dat deze bepaling hier niet van toepassing is, omdat de vordering reeds was ontstaan voordat een van partijen failliet werd verklaard. De vordering…

Verder lezen
Terug naar overzicht