JPF 2015/44, Gerechtshof Amsterdam 13-01-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:123, 200.151.808/01 (met annotatie van prof. mr. B.E. Reinhartz)

Inhoudsindicatie

Peildatum verrekening, Verrekening van opgepotte winsten, Directe werking Wet verrekenbedingen

Samenvatting

Partijen waren gehuwd met huwelijkse voorwaarden inhoudende een periodiek verrekenbeding dat nooit is uitgevoerd. In de huwelijkse voorwaarden was ook bepaald dat de verrekenplicht eindigt als partijen de samenwoning hebben verbroken. De man heeft de echtelijke woning medio 2006 verlaten. De rechtbank heeft die datum als peildatum aangehouden.

De man stelt zich in zijn grieven op het standpunt dat als peildatum te gelden heeft 20 februari 2009, zijnde de datum van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht