JPF 2016/142, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-06-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7893, 200.185.619/01

Inhoudsindicatie

Onderzoek recht op omgang gedetineerde ongewenste vreemdeling, Limitatieve ontzeggingsgronden, Veiligheid van kind en moeder

Samenvatting

Tussen partijen is het recht op omgang van de man met de minderjarige in geschil. De man verzoekt het hof de beschikking waarbij hem het recht op omgang met de minderjarige werd ontzegd te vernietigen en zijn verzoek om omgang toe te wijzen. De vrouw verzoekt de bestreden beschikking te bekrachtigen. De vrouw heeft alleen het gezag en de minderjarige heeft zijn hoofdverblijf bij haar. De man heeft het kind…

Verder lezen
Terug naar overzicht