JPF 2016/150, Gerechtshof Amsterdam 10-07-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3563, 200.193.484/01

Inhoudsindicatie

Niet-ontvankelijkheid minderjarige, Geen gesloten jeugdhulp, Geen belangentegenstelling, Geen benoeming bijzondere curator

Samenvatting

Ter beantwoording aan het hof ligt allereerst de vraag voor of appellante ontvankelijk is in haar hoger beroep. Appellante is geboren in 1999 en is dus minderjarig. Haar ouders oefenen gezamenlijk het gezag uit. Bij de bestreden beschikking van 18 maart 2016 heeft de kinderrechter appellante voorlopig onder toezicht gesteld en met een spoedmachtiging uit huis geplaatst in een open behandelsetting. Bij de bestreden beschikking van 29 maart 2016 heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht