JPF 2016/3, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:2184, 200.161.323/01

Inhoudsindicatie

Schulden der nalatenschap moeten worden voldaan voor verdeling, Schulden na peildatum ontbinding zijn privéschulden

Samenvatting

De gemeenschap van goederen tussen partijen is ontbonden op 5 oktober 2011 door de inschrijving van de echtscheiding tussen partijen. In 2013 overlijdt de man, voordat de huwelijksgoederengemeenschap is verdeeld. Zijn nalatenschap is beneficiair aanvaard door zijn broer, enig erfgenaam tevens vereffenaar.

De vraag is hoe in het kader van de verdeling moet worden omgegaan met lijfrentepolissen, de opeisbare hypotheekschulden inclusief die welke zijn ontstaan door achterstallige hypotheektermijnen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht