JPF 2016/34, Rechtbank Limburg 12-03-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:2593, C/04/125176/FA RK 13-1232 (met annotatie van mr. dr. I. Curry-Sumner)

Inhoudsindicatie

Adoptie kind uit de VS, Toepasselijk recht

Samenvatting

Verzoekers zijn met elkaar gehuwd. Bij besluit van 16 januari 2012 is aan één adoptant toestemming verleend tot opneming ter adoptie van een buitenlands kinder. Op 1 februari 2012 is een minderjarige, geboren te Californië in de VS, door de biologische moeder aan verzoekers afgestaan ter adoptie. De minderjarige bezit de Nederlandse nationaliteit en is ook Amerikaans onderdaan. Op 14 februari 2012 zijn verzoekers belast met de voogdij over de minderjarige en is aan hen…

Verder lezen
Terug naar overzicht