JPF 2016/73, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-01-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:704, 200.176.832/01 (met annotatie van prof. mr. P. Vlaardingerbroek)

Inhoudsindicatie

Beschermingsbewind, Intrekking eigen verzoek onderbewindstelling in hoger beroep, Niet mogelijk

Samenvatting

Bij inleidend verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank op 27 februari 2015, heeft de rechthebbende de rechtbank verzocht een bewind in te stellen over de goederen die hem toebehoren en zullen toebehoren. Bij de bestreden beschikking heeft de kantonrechter – voor zover hier van belang – een bewind ingesteld over de goederen en gelden die de rechthebbende (zullen) toebehoren en is de heer X tot bewindvoerder benoemd. De rechthebbende is in beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht