JPF 2016/74, Rechtbank Limburg 07-08-2016, ECLI:NL:RBLIM:2014:7123, C/03/192326 FA RK 14-1700 (met annotatie van mr. dr. I. Sumner)

Inhoudsindicatie

Buitenlandse huwelijksakte, Bewijskracht, Tegenbewijs, Voorvraag voor gezag, Rechterlijke bevoegdheid

Samenvatting

In mei 2014 heeft de Rechtbank Den Haag een huwelijksakte, welke was opgenomen in de registers van de burgerlijke stand, doorgehaald. Het betreft de inschrijving van een door de ambtenaar van de burgerlijke stand in Libië opgemaakte buitenlandse akte. In deze Libische huwelijksakte is het islamitische huwelijk tussen de man en vrouw bevestigd. Dit huwelijk vond plaats in 2003 in een islamitisch cultureel centrum in Nederland. In 2013 heeft de…

Verder lezen
Terug naar overzicht