JPF 2017/101, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-11-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5211, 200.170.333/01 (met annotatie van prof. mr. B.E. Reinhartz)

Inhoudsindicatie

Verdeling huwelijksgemeenschap, Dwaling, Verrijking was niet ongerechtvaardigd

Samenvatting

Partijen waren gehuwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Ter gelegenheid van de echtscheiding komen partijen een (partiële) verdeling van hun huwelijksgemeenschap overeen. De vrouw krijgt het huis en de man krijgt een aantal polissen toebedeeld en een vordering op de vrouw in contanten. Dienovereenkomstig wordt bij de notaris de akte van verdeling en levering getekend.

Het geschil ontstaat als blijkt dat een deel van de polissen al voor de helft aan de man…

Verder lezen
Terug naar overzicht