JPF 2017/107, Hoge Raad 07-04-2017, ECLI:NL:HR:2017:636, 16/02832 (met annotatie van prof. mr. P. Vlaardingerbroek)

Inhoudsindicatie

Echtscheiding uitgesproken op verzoek van beide partijen, Kan vervolgens een pensioenverweer (art. 1:153 lid 1 BW) voor het eerst in appel worden gevoerd

Samenvatting

Partijen zijn in 2004 met elkaar gehuwd. Bij verzoekschrift van 19 september 2013 heeft de man de rechtbank onder meer verzocht de echtscheiding tussen partijen uit te spreken. Een week later diende ook de vrouw een echtscheidingsverzoek in. Dit verzoek werd twee maanden later gevolgd door een ‘verweerschrift tevens wijziging zelfstandige verzoeken’ van de vrouw…

Verder lezen
Terug naar overzicht