JPF 2017/108, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-04-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3035, 200.210.316/01 (met annotatie van prof. mr. P. Vlaardingerbroek)

Inhoudsindicatie

Hoger beroep tegen de echtscheiding, omdat partijen zich hebben verzoend, Dit is echter niet mogelijk omdat partijen gekregen hebben wat zij hadden verzocht, Het hof geeft echter als advies om de beschikking inzake de echtscheiding niet in te laten schrijven, waardoor ex art. 1:263 BW het huwelijk niet door de echtscheiding ontbonden wordt

Samenvatting

Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 22 februari 2017, is de vrouw in hoger beroep gekomen van een eerdere beschikking. Zij verzoekt het

Verder lezen
Terug naar overzicht