JPF 2017/113, Rechtbank 's-Gravenhage 13-07-2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7585, C/09/525108/FA/RK 17-236 (met annotatie van prof. mr. I. Sumner)

Inhoudsindicatie

Interlandelijke adoptie, Erkenning buitenlandse adoptie, Adoptie naar Nederlands recht

Samenvatting

Verzoekster is in Ghana geboren en heeft zich op 6 september 1991 in Nederland gevestigd. Sinds 28 mei 1996 bezit zij de Nederlandse nationaliteit. De minderjarige is in Ghana geboren. Verzoekster woont in Nederland en de minderjarige in Ghana. Op 25 februari 2014 is in Ghana de adoptie van de minderjarige door verzoekster uitgesproken. Het onderhavige verzoek strekt ertoe dat de rechtbank voor recht verklaart dat aan de voorwaarden voor erkenning van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht