JPF 2017/114, Rechtbank Noord-Holland 21-06-2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:5105, C/15/256005/FA RK 17-1301 (met annotatie van prof. mr. I. Sumner)

Inhoudsindicatie

Interlandelijke adoptie, Toepassing Haags Adoptieverdrag 1993

Samenvatting

Verzoekers zijn met elkaar gehuwd. De Minister van Justitie heeft op 27 januari 2009 aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van een eerste buitenlands kind ter adoptie. Op 16 januari 2013 is deze toestemming verlengd tot 17 januari 2017. Uit een verklaring uit Thailand blijkt dat de minderjarige op 1 juli 2015 aan de ouders is toevertrouwd. Uit de verklaring van het Department of Children and Youth te Thailand van 25 augustus 2015 blijkt dat de minderjarige

Verder lezen
Terug naar overzicht