JPF 2017/115, Rechtbank Noord-Nederland 07-03-2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:760, C/18/160891/FA RK 15-3364 (met annotatie van prof. mr. I. Sumner)

Inhoudsindicatie

Internationale afstamming, Erkenning, Vervangende toestemming, Omgang met biologische vader

Samenvatting

De vrouw en de heer A hebben een affectieve relatie met elkaar gehad, die medio december 2010 is beëindigd. De vrouw is gehuwd geweest met de heer B welk huwelijk op 1 oktober 2010 is ontbonden in Nederland en op 5 juni 2012 in Turkije. De vrouw is bevallen (datum staat niet vermeld in de gepubliceerde uitspraak) van een kind (minderjarige 1) die op 20 juni 2011 erkend is door

Verder lezen
Terug naar overzicht