JPF 2017/120, Rechtbank Midden-Nederland 19-06-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2984, C/16/435971/JE RK 17-697

Inhoudsindicatie

Verzoek intrekking machtiging uithuisplaatsing, Onderzoek naar bijplaatsing in netwerkpleeggezin, Geschillenbeslechting, Afwijzing

Samenvatting

In deze zaak doet de moeder drie verzoeken. Zij verzoekt primair dat de machtiging uithuisplaatsing wordt beëindigd, subsidiair om de zaak voor twee maanden aan te houden voor aanvullend onderzoek en uiterst subsidiair om dit geschil te beslechten conform art. 1:262b BW, het geschillenbeslechtingsartikel.

De moeder stelt zich op het standpunt dat er gewijzigde omstandigheden zijn, namelijk dat zij ziet dat de minderjarige niet goed in haar vel…

Verder lezen
Terug naar overzicht