JPF 2017/62, Gerechtshof Amsterdam 20-12-2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5515, 200.188.696/01 (met annotatie van mr. dr. I. Sumner)

Inhoudsindicatie

Internationaal huwelijksvermogensrecht

Samenvatting

Partijen zijn sinds 1996 in Nederland woonachtig. Zij hebben beiden de Nederlandse en de Israëlische nationaliteit. In 2008 zijn partijen met elkaar gehuwd in Israël. Vooraf aan de sluiting van het huwelijk hebben partijen een in het Engels opgestelde overeenkomst getekend waarbij zij (voor wat betreft het geschil) hebben afgesproken dat goederen die vóór aan de huwelijksvoltrekking aan een van hen in eigendom toebehoorden, ook daarna eigendom van de desbetreffende echtgenoot zouden blijven. De overeenkomst bevat geen rechtskeuze. Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht