Juridische fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting


In een brief van 3 november 2011 aan de Tweede Kamer is de toezegging gedaan dat er een juridische fusiefaciliteit zal worden opgenomen in het Uitv.besl. belastingen van rechtsverkeer. De maatregel zal worden meegenomen in het Verzamelbesluit 2012.

Onder de huidige regeling dient voor een vrijgestelde juridische fusie een beroep op analoge toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit te worden gedaan (art. 5a Uit.besl.) ofwel dient een beroep te worden gedaan op de interne reorganisatievrijstelling. Daarnaast kent art. 5d Uitv.besl. een aparte fusievrijstelling uitsluitend voor ANBI’s.

Brief aan de Tweede Kamer van3 november 2011, Ministerie van financiën inzake schriftelijke antwoorden WGO.

Verder lezen
Terug naar overzicht