Naar de inhoud

Jurisprudentie

CBHO

Financiële ondersteuning bij bestuursfunctie en langstuderen

Geen financiële ondersteuning omdat voorwaarden verlopen zijn, en langstuderen is veroorzaakt door handelen van betrokkenen.

Bij zijn uitspraak van 14 september 2016, 2016/088 & 2016/089 heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs geoordeeld dat appellanten terecht niet in aanmerking zijn gebracht voor een bestuursbeurs. Reden daarvoor is dat aanvragers reeds in augustus en september 2012 hun recht op een prestatiebeurs afliep, een voorwaarde voor het verkrijgen van een bestuursbeurs en zij hun bestuursfunctie in het studiejaar 2014-2015 zijn gaan vervullen. Zij hadden zich door verweerder kunnen laten informeren, wat niet is gebeurd. Afgaan op wat door medebestuursleden en anderen is verteld, blijft voor hun rekening en risico.

Het College komt tevens tot de slotsom dat de oorzaken van hun lange studietijd - onder andere een verkeerde studiekeuze - geen bijzondere omstandigheden zijn die leiden tot onbillijkheden van overwegende aard. Indien dat wel aangenomen zou worden, zouden ze wellicht wel voor een bestuursbeurs in aanmerking kunnen komen.

CBHO

Duale opleiding en waardering beroepsuitoefening

De instelling heeft bij een duale opleiding beleidsvrijheid bij het vaststellen van studiepunten voor de beroepsuitoefening.

Bij zijn uitspraak van 29 september 2016, 2016/101.5, heeft het College geoordeeld dat het instellingsbestuur beleidsvrijheid heeft bij het vaststellen van de studielast van de beroepsuitoefening van een duale opleiding. Uitgangspunt daarbij is dat het instellingsbestuur heeft gesteld dat slechts een deel van de beroepsuitoefening kan worden toegerekend aan onderwijs en stage. Het een op een omrekenen van de uren beroepsuitoefening naar de studielast in de zin van artikel 7.4, eerste lid, van de WHW, …