Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2008


Niet alleen een jaarwisseling maar ook (ver)nieuwbouw brengt ons van oud naar nieuw. De prejudiciële vragen van de Hoge Raad aan het Hof van Justitie EG over het voor de btw nieuw worden van vastgoed in het proces van slopen naar nieuwbouw, vormt mijns inziens één van de meest opmerkelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Maar ook het buiten de heffing blijven van de levering van een bedrijfsverzamelgebouw als een algemeenheid van goederen, het als één goed aanmerken van een uit meerdere verdiepingen bestaand kantoorgebouw en de op btw-aftrek recht gevende leegstand, zijn voor de vastgoedpraktijk van groot belang. Deze en andere zaken geven voldoende reden voor het navolgende jaaroverzicht.

prof.dr. B.G. van Zadelhoff

1 Overdracht algemeenheid van goederen

Bij de overdracht van een algemeenheid van goederen en/of diensten wordt onder omstandigheden geen btw verschuldigd. Voor de berekening van de verschuldigde btw treedt de overnemer in de plaats van de overdrager. Hierbij valt te denken aan de toepassing van huuropties en de zogenoemde herzieningsregels. De Hoge Raad heeft in het verleden verschillende malen beslist dat deze bijzondere regeling niet geldt als vastgoed wordt overgedragen door en/of aan een persoon die enkel vanwege de exploitatie van een zaak als ondernemer kwalificeert. Daar is de Hoge Raad afgelopen jaar van teruggekomen. In Vastgoed Fiscaal & Civiel 2008, nr. 4 behandelt mr. J.A.M. Leijten de desbetreffende zaak en schetst hij tevens de gevolgen daarvan voor de praktijk. In die praktijk blijkt thans in ruime mate de overdracht van verhuurd vastgoed buiten de btw-heffing te blijven. Mijns inziens is een…

Verder lezen
Terug naar overzicht