Jurisprudentie en actualiteitenoverzicht 2009. Btw en overdrachtsbelasting


In het afgelopen jaar liet de vastgoedmarkt weinig wenselijke ontwikkelingen zien. Ontwikkelingen waren er wel op fiscaal gebied. Ontwikkelingen te over zelfs als het gaat om btw en overdrachtsbelasting. Of deze ontwikkelingen wenselijk zijn, is een oordeel dat ik graag aan de lezer laat. Het volgende overzicht kan daarbij wellicht van dienst zijn.

Wet OB 1968

Geen interne levering bij bouwen door een derde?

Weinig onderwerpen brachten in 2009 zoveel pennen1 in beweging als de interne levering, ook wel bekend als ‘integratieheffing’. De ontwikkelingen rondom deze heffing gaven hier ook alle redenen voor. Het begon met een tweetal uitspraken van Hof Den Haag2 over gemeenten die op eigen grond een kunstgrasveld hadden laten aanleggen. Deze ‘nieuwbouw’ was bestemd voor btw-vrijgestelde verhuur aan sportverenigingen, reden waarom de gemeenten de btw op de aanlegkosten niet in aftrek hadden genomen. De fiscus constateerde bij oplevering een interne levering waardoor btw was verschuldigd over de grondprijs. In de wet was immers expliciet opgenomen dat de interne levering zich ook voordeed bij ‘goederen welke in opdracht zijn vervaardigd onder terbeschikkingstelling van stoffen, waaronder grond is begrepen’3. Hof Den Haag meende echter dat de Nederlandse integratieheffing bij nieuwbouw door een derde in strijd kwam met de Btw-richtlijn. Volgens het hof was een integratieheffing enkel toegestaan bij een ondernemer die op eigen grond zelf nieuwbouw realiseerde. Werden de werkzaamheden aan een derde uitbesteed, dan moest de interne levering achterwege blijven, zo meende het hof. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën cassatieberoep aangetekend tegen de uitspraken van het hof.

Tegemoetkomend beleid interne levering vervalt

Een andere ontwikkeling was het…

Verder lezen
Terug naar overzicht