JV 1999/2, HvJ EG 19-11-1998, , C-210/97 (met annotatie van RF)

Inhoudsindicatie

Associatie EEG-Turkije, Voltooide beroepsopleiding

Samenvatting

Op grond van de tweede alinea van art. 7 Besluit 1/80 Associatieovereenkomst EEG-Turkije heeft een Turkse onderdaan het recht op elk arbeidsaanbod te reageren en dus recht op een verblijfsvergunning in een EG-lidstaat, indien hij aldaar een beroepsopleiding heeft voltooid en wanneer een van zijn ouders in het verleden gedurende tenminste drie jaren legaal op het grondgebied van die staat tewerkgesteld is geweest. Niet vereist is dat de ouder nog steeds in de lidstaat woont op…

Verder lezen
Terug naar overzicht