JV 2000/151, Rechtbank Maastricht 03-03-2000, , 00/187 NABW (met annotatie van PEM)

Inhoudsindicatie

Koppelingswet, Bijstand, Tijdigheid

Samenvatting

Nu met ingang van 1 februari 2000 “te laat” ingediende aanvragen om voortgezette toelating (aanvragen ingediend na verstrijken van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning) zullen worden getoetst aan de criteria voor voortgezet verblijf in plaats van aan de criteria voor eerste toelating, dient dit, gelet op de Koppelingswet, gevolgen te hebben voor vreemdelingen die te laat om verlenging van hun verblijfsvergunning hebben gevraagd en dientengevolge niet in aanmerking zouden komen voor o.a. een bijstandsuitkering…

Verder lezen
Terug naar overzicht