JV 2001/305, HvJ EG 27-09-2001, , C-235/99

Inhoudsindicatie

Associatie-overeenkomsten, EG-Bulgarije, Vestiging

Samenvatting

De eerste drie antwoorden lopen gelijk op met die in het arrest Barkoci en Malik. In deze zaak geeft het Hof antwoord op de vraag hoe lidstaten moeten omgaan met een aanvraag om verblijf als zelfstandige tijdens illegaal verblijf. 4. Art. 59 lid 1 van de associatieovereenkomst moet aldus worden uitgelegd, dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst een krachtens art. 45 lid 1 van de overeenkomst ingediende aanvraag mogen afwijzen op de enkele grond, …

Verder lezen
Terug naar overzicht