JV 2002/91, No 04-12-2001, , 2001/384

Inhoudsindicatie

Nader gehoor, Tolken

Samenvatting

Verzoeker klaagt erover dat het Hoofd van de IND het advies van de Klachtenadviescommissie Tolken (KACT) om rekening te houden met het feit dat het rapport van het nader gehoor van verzoeker op meer punten niet volledig is, niet heeft opgevolgd. Gelet op het advies van de KACT alsook in het licht van hetgeen reeds in rapport 1996/600 over het rapport van het nader gehoor is overwogen, kon de Staatssecretaris van Justitie zich niet op het standpunt stellen dat het de contactambtenaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht