JV 2006/308, Rechtbank 's-Gravenhage 11-04-2006, AX3093, AWB 06/487 VRWET, AWB 05/851 VRWET (met annotatie van PEM)

Inhoudsindicatie

Bijstand, Gemeenschapsonderdaan, Koppelingswet, Rechtmatig verblijf, Voorlopige voorziening

Samenvatting

1. De voorzieningenrechter overweegt dat de rol van B en W bij de beoordeling van de vraag of twijfel aan de rechtmatigheid van het verblijf van een EU/EER-burger zich verzet tegen het verstrekken van bijstand, beperkt is tot zijn bevoegdheid de aanvraag buiten behandeling te stellen. Een dergelijke twijfel zal met name rijzen als betrokkene de rechtmatigheid van zijn verblijf niet met een verblijfsdocument kan aantonen. Alsdan kan B en…

Verder lezen
Terug naar overzicht