JV 2006/364, CRvB 13-06-2006, AY3868, NABW 04/5832, NABW 04/5833

Inhoudsindicatie

Bijstand, Gemeenschapsonderdaan, Onderzoeksplicht, Zorgvuldigheid

Samenvatting

Het College van B en W heeft de uitkering ingevolge de Abw van appellanten met ingang van 19 augustus 2003 beëindigd. Daaraan is ten grondslag gelegd dat, afgaande op hun GBA-code 98, appellanten, van Spaanse respectievelijk Marokkaanse nationaliteit, niet langer voor bijstand in aanmerking kunnen komen.

De Raad overweegt, onder verwijzing naar haar uitspraak van 21 december 2004 (ve05000230), dat bij de beoordeling van het recht op bijstand van personen met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht