JV 2007/325, RvS 22-05-2007, , 200701305/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Ambtsbericht, individueel, Documenten, authenticiteit, Motivering, Burundi

Samenvatting

Aan het besluit tot afwijzing van de asielaanvraag heeft de minister ten grondslag gelegd dat de door appellante overgelegde identiteitskaart volgens de in het individueel ambtsbericht vervatte informatie vals is. In beroep heeft appellante, ten betoge dat de minister zijn besluit niet op deze informatie mocht baseren, verwezen naar een brief van de ambassade van Burundi te Brussel. Nu in deze brief, die naar de rechtbank heeft overwogen in origineel…

Verder lezen
Terug naar overzicht