JV 2007/377, RvS 27-06-2007, BA9150, 200703780/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, vervolgberoep, Hogerberoepschrift, termijn, Ontvankelijkheid

Samenvatting

De wet voorziet niet in de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank over de voortduring van een vrijheidsontnemende maatregel en daarmee evenmin in een termijn hiervoor. In aansluiting bij art. 6:12 lid 1 en 3 Awb, dient een hogerberoepschrift echter niet onredelijk laat te worden ingediend. Voor de beantwoording van de vraag of het hogerberoepschrift niet onredelijk laat is ingediend, dient aansluiting te worden gezocht bij art…

Verder lezen
Terug naar overzicht