JV 2007/381, RvS 05-07-2007, BA9875, 200701709/1

Inhoudsindicatie

Ongewenstverklaring, tijdsverloop sinds strafrechtelijke veroordeling, Motivering

Samenvatting

Niet in geschil is dat, voor wat betreft de termijn waarbinnen een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling nog kan worden tegengeworpen, de termijnen in art. 6.6 lid 1 Vb 2000 voor opheffing van de ongewenstverklaring ten tijde van de ongewenstverklaring nog niet waren verstreken.

Voor zover de vreemdeling na de in 1997 en 2000 gepleegde misdrijven geen andere misdrijven meer heeft gepleegd en invulling aan het gezinsleven met zijn partner en kinderen heeft gegeven, heeft dat mede…

Verder lezen
Terug naar overzicht