JV 2007/382, RvS 05-07-2007, BA9875, 200703410/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, Binnentreden van woningen

Samenvatting

Art. 10 lid 2 Awbi stelt niet de eis dat degene die zonder toestemming van de bewoner in een woning is binnengetreden in het door hem op te maken verslag de namen vermeldt van degenen die hem daarbij hebben vergezeld. De rechtbank heeft derhalve bij de beantwoording van de vraag of de opsporingsambtenaren die de twee in de machtiging genoemde opsporingsambtenaren bij het binnentreden hebben vergezeld, rechtmatig zijn binnengetreden, een onjuiste maatstaf gehanteerd.

Uitspraak

1. Procesverloop

Bij besluit van…

Verder lezen
Terug naar overzicht