JV 2007/383, RvS 09-07-2007, BA9892, 200700477/1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, Gezinshereniging, Middelen van bestaan, hoogte, Wijziging van recht

Samenvatting

De inkomensnorm, bedoeld in art. 3.74 onder d Vb 2000 verwijst naar het minimumloon, bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. De aanvragen van de vreemdelingen zijn op 27 december 2005 ingediend en op dat moment gold de inkomensnorm, zoals vermeld in WBV 2005/50. Bij Regeling van 16 november 2005, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon met ingang van…

Verder lezen
Terug naar overzicht