JV 2007/392, RvS 18-07-2007, BB1436, 200701663/1, 200701811/1

Inhoudsindicatie

Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Onmenselijke behandeling, Meeromvattende beschikking

Samenvatting

Appellant verkeert in de situatie dat hem geen verblijfstitel wordt verleend wegens tegenwerpen van art. 1F, maar dat hij evenmin wordt uitgezet in verband met art. 3 EVRM. Zoals eerder overwogen (o.a. «JV» 2004/279), moet zo enigszins mogelijk worden voorkomen dat de vreemdeling in die situatie geraakt. Het besluit moet er blijk van geven dat is beoordeeld of hij aannemelijk heeft gemaakt dat art. 3…

Verder lezen
Terug naar overzicht