JV 2007/424, RvS 27-07-2007, BB0924, 200704313/1

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, strafrechtelijk voortraject, Ophouding, Belangenafweging

Samenvatting

Aan appellant is na strafrechtelijke detentie niet medegedeeld dat hij daarna zou worden opgehouden voor verhoor.

Een dergelijk gebrek dat kleeft aan de overbrenging, via welke appellant in de macht van de tot inbewaringstelling en uitzetting bevoegde autoriteiten is gebracht, maakt de daarop aansluitende bewaring slechts onrechtmatig, indien de daarmee gediende belangen niet in redelijke verhouding staan tot de ernst van het gebrek en de daardoor geschonden belangen. Van die onevenwichtigheid is geen sprake. Appellant beschikt…

Verder lezen
Terug naar overzicht