JV 2007/440, RvS 05-07-2007, BB1851, 200700714/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, indiening, Discretionaire bevoegdheid, Motivering

Samenvatting

De minister klaagt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat, nu geen algemene criteria zijn geformuleerd voor het toepassen van zijn discretionaire bevoegdheid wegens schrijnendheid van het geval, het besluit is genomen in strijd met het verbod op willekeur en de eis van stelselmatigheid. De Afdelingsuitspraak van 21 december 2006 («JV» 2007/56) laat immers, zo stelt de minister, de mogelijkheid open dat de schrijnendheid van het geval op andere wijze…

Verder lezen
Terug naar overzicht