JV 2007/446, RvS 08-08-2007, BB1322, 200701339/1

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Arbeid, in loondienst, Tewerkstellingsvergunning

Samenvatting

1. Hoewel A., naar zij stelt, een marktconform salaris heeft betaald aan de vreemdeling, premies en belasting heeft afgedragen en geen financieel voordeel heeft genoten van de tewerkstelling, brengen deze omstandigheden nog niet met zich dat het tewerkstellen van de vreemdeling zonder twv niet strijdig met de doelstellingen van de Wav zou zijn. In rechte staat vast dat ter zake prioriteit genietend aanbod beschikbaar is en door A. onvoldoende wervingsinspanningen…

Verder lezen
Terug naar overzicht