JV 2007/447, RvS 15-08-2007, BB2117, 200701897/1

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, Gronden, aanvullende, Hoorplicht

Samenvatting

Het is aan de vreemdeling om al datgene wat hij van belang acht voor zijn aanvraag naar voren te brengen. Dit wordt niet anders wanneer de minister aan de gemachtigde van de vreemdeling geen termijn stelt voor het indienen van (meer) aanvullende bezwaargronden. De vreemdeling heeft niet gereageerd op het desgevraagd aan hem toegezonden complete dossier en ook overigens in bezwaar geen nieuwe gezichtspunten naar voren gebracht.

De minister heeft mogen oordelen dat uit de…

Verder lezen
Terug naar overzicht