JV 2007/448, RvS 15-08-2007, BB2111, 200704731/1

Inhoudsindicatie

Vluchtelingenstatus, Aanvraag, asiel, Categoriale bescherming, Kenia

Samenvatting

1. De verplichting van art. 35 Vluchtelingenverdrag behelst geen plicht om de UNHCR-standpunten te volgen. Nederland heeft een eigen bevoegdheid inzake de statusbepaling en de beslissing of een verblijfsvergunning wordt verleend. Indien de vreemdeling reeds door de UNHCR als vluchteling is erkend, wordt bezien of deze erkenning categoriaal of individueel heeft plaatsgevonden en in hoeverre de situatie in het land van herkomst inmiddels is gewijzigd.

De erkenning van appellante als vluchteling in…

Verder lezen
Terug naar overzicht