JV 2007/451, RvS 20-08-2007, BB2543, 200702059/1

Inhoudsindicatie

Appelverbod, doorbreking, Procesorde, beginselen van een goede

Samenvatting

Voor kennisneming van een appel in weerwil van het bepaalde in art. 120 Vw 2000, gelezen in verbinding met art. 33e Vw (oud) kan grond bestaan, indien sprake is van zodanige ernstige schending van de eisen van een goede procesorde, dan wel van fundamentele rechtsbeginselen, dat van een eerlijk proces geen sprake is.

Appellante voert aan dat hiervan sprake is nu de rechtbank, omdat zij abusievelijk ervan uitging dat zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht