JV 2007/453, RvS 29-08-2007, BB2532, 200700971/1 (met annotatie van mr. F.F. Larsson)

Inhoudsindicatie

Alleenstaande minderjarige vreemdeling, Opvang, Besluit, Bevoegdheid, minister

Samenvatting

In geschil is of de brief van de Minister van Justitie (MvJ) van 3 januari 2006 waarin deze afwijzend beslist om de verstrekking van leefgelden aan appellante voort te zetten dan wel de subsidieverlening aan de Stichting Nidos voor de verstrekking van leefgelden aan haar te hervatten, een besluit in de zin van art.1:3 Awb behelst.

1. De MvJ heeft een wettelijke taak noch bevoegdheid om aan vreemdelingen als…

Verder lezen
Terug naar overzicht