JV 2007/466, RvS 20-08-2007, , 200702192/1 (met annotatie van mr. C.H. Slingenberg)

Inhoudsindicatie

Opvang, Regeling verstrekkingen asielzoekers, Aanvraag, herhaalde, Richtlijn

Samenvatting

Appellant stelt dat Richtlijn 2003/9/EG geen ruimte biedt voor onderscheid tussen asielzoekers wier tweede of volgende asielaanvraag, na toetsing in het AC, niet binnen 48 uren is afgewezen en vreemdelingen die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend door middel van een 14-1-brief.

De Afdeling overweegt dat de rechtbank appellant terecht niet is gevolgd in zijn stelling dat art. 2 lid 6 Rva 2005 in strijd is met…

Verder lezen
Terug naar overzicht