JV 2007/476, RvS 12-09-2007, BB3791, 200703538/1

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning, intrekking, Verblijfsvergunning, verlenging, Bewijslast

Samenvatting

De verlengingsaanvraag van de verblijfsvergunning asiel is afgewezen en deze is ingetrokken met terugwerkende kracht tot 11 februari 1999.

Zoals eerder overwogen (16 december 2004), ligt het, indien sprake is van intrekking op de voet van art. 32 lid 1 sub a Vw 2000, op de weg van de minister aannemelijk te maken dat die intrekkingsgrond zich voordoet. Als door de minister aan deze bewijslast is voldaan, is het aan de vreemdeling om…

Verder lezen
Terug naar overzicht