JV 2007/477, RvS 12-09-2007, , 200705035/1

Inhoudsindicatie

Stukken, verzenden van, Ontvankelijkheid, Bewijslast

Samenvatting

Zoals eerder overwogen (o.m. «JV» 2004/240), dient ingeval van niet aangetekende verzending van besluiten of andere rechtens van belang zijnde documenten, het bestuursorgaan aannemelijk te maken dat het desbetreffende stuk is verzonden.

De brief, gedagtekend 15 juni 2006, is niet aangetekend verzonden. Op de brief is met een stempel de tekst ‘‘verzonden op 16 juni 2006’’ geplaatst. Voorts is in de aanhef van de brief…

Verder lezen
Terug naar overzicht