JV 2007/478, RvS 12-09-2007, , 200705637/1 (met annotatie van TS)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Toetsing, intensiteit van, Ambtsbericht, Bescherming autoriteiten, Mensenhandel, Kameroen

Samenvatting

Zoals eerder overwogen («JV» 2003/103), komt de Staatssecretaris van Justitie (SvJ) bij de toepassing van het beleid inzake de beoordeling van een asielrelaas in een concreet geval beoordelingsruimte toe.

De SvJ acht het ongeloofwaardig dat de vreemdeling bij terugkeer in het land van herkomst niet door de autoriteiten kan worden beschermd tegen de vrouwenhandelaar die haar tegen haar wil heeft vastgehouden, omdat…

Verder lezen
Terug naar overzicht